Firebird Logo

Poznaj Firebird w dwie minuty

Autor: Carlos H. Cantu — wersja dokumentu 1.3 — luty 2010
Dostępne wersje językowe: angielska, bułgarska, czeska, francuska, hiszpańska, japońska, niemiecka, portugalska, portugalska (brazylijska), rosyjska, szwedzka, turecka, węgierska, włoska

Ten dokument jest również dostępny w formacie PDF (po angielsku)

Wstęp

Jeżeli czytasz ten dokument, to jest prawdopodobnie twój pierwszy kontakt z serwerem baz danych Fire­bird. Ten dokument prezentuje najważniejsze cechy Firebird. Jestem przekonany, że po przeczytaniu po­niż­sze­go opisu zechcesz pobrać program instalujący ser­wer i wypróbujesz jego zalety osobiście.

Historia

Firebird wywodzi się z kodu źródłowego Borland Inter­Base 6.0. Jest to produkt typu open sourcenie ma po­dwój­nej licencji. Jeżeli użyjesz go we własnych apli­kac­jach, zarówno komercyjnych, jak i open source, Firebird zawsze jest całkowicie DARMOWY!

Technologia Firebird jest nieustannie rozwijana przez ostatnie 20 lat. Dzięki temu jest to produkt dojrzały oraz stabilny.

Najważniejsze cechy

Pomimo małych rozmiarów zarówno programu ins­ta­lu­ją­cego jak i samego serwera, Firebird jest w pełni fun­kcjo­nal­nym serwerem baz danych. Może zarządzać ba­zami danych o wielkości od kilku kilobajtów do wielu giga­bajtów, charakteryzując się dobrą wydajnością oraz niemal zupełnie nie wymaga administrowania.

Lista najważniejszych cech Firebird:

 • Pełna obsługa procedur wbudowanych oraz wyzwalaczy;
 • Pełna obsługa transakcji ACID;
 • Integralność danych (ang. Referential Integ­rity);
 • Obsługa wielu wersji tego samego rekordu (ang. Multi Generational Architecture);
 • Nie wymaga specjalnego środowiska do działania;
 • W pełni rozwinięty wewnętrzny język dla pro­ce­dur wbudowanych oraz wyzwalaczy (PSQL);
 • Możliwość korzystania z zewnętrznych bib­lio­tek funkcji (UDF);
 • Praktycznie nie wymaga obsługi przez wy­spec­ja­li­zo­wa­nych administratorów;
 • Niemal w ogóle nie wymaga konfigurowania – wystarczy go zainstalować i używać!
 • Duża społeczność użytkowników oraz wiele miejsc, gdzie można otrzymać darmową, sku­tecz­ną pomoc;
 • Opcjonalna kilkuplikowa wersja embedded – świetnie nadaje się między innymi do tworzenia katalogów na płytach CD oraz jedno­stanowis­kowych lub demonstracyjnych wersji aplikacji;
 • Wiele narzędzi, między innymi graficzne na­rzę­dzia do administrowania, narzędzia do replikacji i inne;
 • Pieczołowite zapisywanie do bazy danych – umożliwia szybkie przywrócenie możliwości pracy z bazą danych, bez potrzeby zapisywania tran­sakcji w plikach LOG!
 • Wiele możliwości połączenia aplikacji z bazami danych: natywne poprzez API, sterowniki dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net, natywny ste­row­nik JDBC typu 4, moduły Python, PHP, Perl, Ruby i inne;
 • Wersje dla wszystkich najważniejszych sys­te­mów operacyjnych, włączając Windows, Linux, Solaris, MacOS, HP_UX i FreeBSD;
 • Przyrostowe kopie bezpieczeństwa (ang. In­cre­mental Backups);
 • Dostępne wersje 64-bitowe;
 • Pełna implementacja kursorów w PSQL;
 • Tabele monitorujące;
 • Wyzwalacze dla połączeń oraz transakcji;
 • Tabele tymczasowe;
 • TraceAPI – monitorowanie działania serwera.

 

 

Wypróbuj!

Testowanie Firebird jest bardzo proste. Wielkość prog­ramu instalującego zazwyczaj nie przekracza 7 MB (zależy od wybranego systemu operacyjnego). Ins­ta­lo­wanie jest całkowicie zautomatyzowane. Program ins­ta­lu­jący można pobrać z głównej strony Firebird.

Serwer Firebird jest dostępny w czterech wariantach: SuperServer, Classic, SuperClassic oraz Em­bed­ded. Poznawanie Firebird możesz rozpocząć ko­rzys­ta­jąc z SuperServer. Obecnie Classic jest zalecany do używania w komputerach wieloprocesorowych oraz w niektórych innych, specyficznych sytuacjach. Super­Server dzieli dostępną pamięć pomiędzy po­łą­cze­nia z bazą danych oraz używa wątków do obsługi każdej transakcji. Natomiast Classic uruchamia oddzielne, niezależne procesy serwera dla każdego połączenia.

Wersja embedded to zadziwiająca odmiana serwera. Jest to w pełni funkcjonalna wersja, dostępna w postaci kilku plików. Jest bardzo łatwa do ins­ta­lo­wania razem z aplikacją, ponieważ tej wersji Firebird nie trzeba instalować. Doskonale nadaje się do stosowania w katalogach na CD/DVD oraz do tworzenia programów demonstracyjnych lub jedno­stanowis­ko­wych.

Firebird jest dostarczany wraz z zestawem do­dat­ko­wych aplikacji pozwalających tworzyć bazy danych, pobierać statystyki bazy danych, wykonywać po­le­ce­nia i skrypty SQL, wykonywać kopię bezpieczeństwa oraz odtwarzać bazę danych na podstawie jej kopii bezpieczeństwa. Jeżeli preferujesz narzędzia o gra­ficz­nym interfejsie użytkownika, istnieje wiele możliwości wyboru, włącznie z narzędziami darmowymi. Na końcu tego dokumentu znajdziesz kilka przydatnych odsyłaczy.

W systemie Windows można uruchomić Firebird jako usługę lub w trybie aplikacji. Program instalujący może zainstalować aplet w Panelu sterowania. Dzięki niemu można wygodnie zarządzać serwerem (urucho­mić, zatrzymać, itp.)

Dokumentacja

W głównym portalu serwera Firebird znajdziesz wiele opisów, artykułów oraz odpowiedzi na często za­da­wa­ne pytania. Możesz też sprawdzić, czy istnieją strony internetowe, fora lub grupy dyskusyjne dostępne w twoim ojczystym języku.

Wszystkie te informacje można znaleźć przeglądając portal serwera Firebird. Można również przeglądać www.firebirdnews.org, gdzie publikowane są najnowsze wiadomości związane z Firebird.

Bazy danych dowolnie wielkie

Niektórzy ludzie uważają, że Firebird może być użyty tylko do zarządzania niewielkimi bazami danych i nie­wielką liczbą użytkowników. Oni nie mają racji! Firebird jest używany również do zarządzania wielkimi bazami danych, z dużą liczbą użytkowników. Na przy­kład możesz przeczytać artykuł o bazie danych wiel­koś­ci 1 TB.


Narzędzia i Komponenty

Poniżej możesz znaleźć ciekawe zasoby takie jak na­rzę­dzia, sterowniki itp. Proszę zobacz oficjalną stronę Firebird, gdzie znajdziesz pełniejszą i bardziej aktualną listę tych zasobów.

Graficzne programy do administrowania

Sterowniki i komponenty

Komponenty Delphi

ODBC

OLEDB

Java

Sterownik .Net

C++

Inne języki programowania

 

Narzędzia do replikacji

Wsparcie i zasoby

Inne

Dokumentacja

Chcesz pomóc?

Cechą projektów Open Source jest fakt, że każdy może przyczynić się do jego rozwoju implementując nowe cechy lub poprawiając błędy. Jeżeli chcesz zos­tać członkiem Firebird Development Team, pobierz kod źródłowy Firebird z SourceForge i zapoznaj się z nim. Możesz również dołączyć do listy dyskusyjnej fbdevel, aby być w kontakcie z innymi programistami (uwa­ga: fbdevel nie jest listą do prowadzenia wsparcia tech­nicz­nego, nie proś więc tam o nie, lecz skorzystaj z firebird-support, aby uzyskać darmową pomoc od spo­łecz­ności użytkowników).

Nie musisz być koderem, aby pomóc rozwijać ten pro­jekt. Zostań członkiem Fundacji Firebird lub wspo­móż projekt finansowo, dzięki czemu pomożesz wy­na­gro­dzić programistów, którzy będą mogli po­świę­cić więcej czasu na pracę dla projektu.

Dziękuję za poświęcenie dwóch minut twojego czasu…

Dokument został wyświetlony: razy