Firebird Logo

Опознайте Firebird за 2 минути

от Carlos H. Cantu -Версия 1.0 - Март/2006
Bulgarian translation by Todor Kichukov

Този документ в PDF формат (на Английски)

Въведение

Ако четете този документ, значи това вероятно е първата ви среща с Firebird . Тук можете да се запознаете с основните възможности на Firebird. Сигурен съм, че накрая ще бъдете нетърпеливи да свалите малкият инсталационнен пакет и да го изпробвате лично.

История

Системата за управление на бази данни Firebird е изградена на основата на кода на Borland InterBase 6.0. Той е с отворен код и няма двоен лиценз. Независимо дали го използвате заедно с комерсиални програми или с програми с отворен код, той е напълно БЕЗПЛАТЕН!!

Технологията, на която е базирана Firebird, се използва вече 20 години, което означава че той е много добре разработен и стабилен продукт.

Основни възможности

Не се оставяйте да бъдете излъгани от малката големина на инсталационния пакет! Firebird е напълно завършена СУБД, с множество възможности. Тя може да управлява БД от няколко KB до десетки Гигабайти с отлична производителност и без почти никаква поддръжка!

Тука са изброени някой от основните възможности на Firebird:

 • Поддържа Процедури(Stored Procedures) и Тригери
 • Поддържа ACID Транзакции
 • Referential Integrity
 • Multi Generational Architecture
 • Много малка големина
 • Собствен език за процедури и тригери(PSQL)
 • Поддържа външни функции (UDFs)
 • Малка или никаква необходимост от специално администриране
 • Малка или никаква нужда от допълнително конфигуриране- просто го инсталирате и е готов за ползване!
 • Голяма общност(community) и множество места, където можете да получите безплатна и квалифицирана помощ
 • Възможност за вграждане - подходяща за CDROM каталози, single user или evaluation version на програмите Ви
 • Десетки програми от други производители, включващи програми за графично администриране на БД , създаване на реплики, и др.
 • Careful writes - технология, позволяваща бързо възстановяване на БД, която не използва transaction logs!
 • Множество начини за достъп до вашата БД: native/API, dbExpress drivers, ODBC, OLEDB, .Net provider, JDBC native type 4 driver, Python module, PHP, Perl, etc.
 • Поддържа всички големи операционни системи, включително Windows, Linux, Solaris, MacOS.
 

Изпробвайте веднага!

Изпробването на Firebird е много лесно. Инсталационният пакет обикновенно е по-малък от 4MB (в зависимост от операционната Ви система) и е напълно автоматизиран. Можете да го свалите от официалната страница на Firebird. Най-новата стабилна версия е 1.5.3.

Ще откриете, че Firebird има три възможности за инсталация: SuperServer, Classic и Embedded. Можете да започнете със SuperServer. Засега, Classic е препоръчван за многопроцесорни конфигурации и някой други специфични нужди. SuperServer използва общ кеш за всички "връзки" към БД и отделни "нишки" за всяка "връзка". Classic създава отделен процес за всяка "връзка".

Еmbedded версията е наистина изключителна възможност на сървъра. Тя позволява цялостната СУБД Firebird да бъде инсталирана като един единствен DLL файл, с големина 1.5MB. Embedded е удобен за включване в пакети, тъй като няма нужда от инсталиране. Идеален е за CDROM каталози, демо-програми или самостоятелни програми.

Firebird идва с пълен набор от помощни програми(command-line), които позволяват създаване на БД, извличане информация за БД, изпълнение на SQL команди и скриптове, backup и restore и др. Ако предпочитате програми с графичен интерфейс, то има богати възможности за избор, включително и безплатни. Списъка в края на документа ще Ви даде едно добро начало.

В Windows, можете да стартирате Firebird като "service" или като обикновена програма. Инсталационната програма създава и "икона" в Control Panel, откъдето можете да управлявате сървъра (да го пускате, спирате, и др.).

Документация

Има множество документи, FAQ-листове и тематични ръководства, които са публикувани на официалната страница на Firebird. Също, можете да проверите дали във Вашата страна има местен сайт или дискусионен клуб, където бихте могли да получите помощ на родния си език (бел.пр. Виж Български онлайн Firebird форум ).

Цялата тази информация може да бъде намерена на официалната страница на Firebird. Също така можете да проверите и www.firebirdnews.org , където можете да намерите последните новини, свързани с Firebird.

 

 


По-долу можете да видите списък от някой интересни програми, включително помощни програми, драйвери, и др. Моля проверете официалната страница на Firebird за по-пълен и осъвременен списък.

Графични програми за администриране

Драйвери и компоненти

Delphi компоненти

ODBC

OLEDB

Java

.Net Provider

Инструменти за създаване на реплики

 

   

Връзки към сайтове за допълнителни ресурси и поддръжка

Допълнителни

Бихте искали да помогнете?

В един проект с отворен код , всеки може да помогне с добавянето на нови възможности или коригиране на грешки. Ако желаете да станете член на екипа за разработка на Firebird, свалете сорс кода на Firebird от sourceforge и го разгледайте. Също така, можете да се включите в fbdevel дискусионен лист за да бъдете във връзка с другите разработчици (Забележка: fbdevel не е лист за поддръжка, така че молим Ви да не задавате въпросите си там. Можете да използвате firebird-поддръжка за безплатна помощ).

Не е необходимо да сте програмист за да помогнете на проекта. Станете член на Firebird Foundation или направете дарение и вие ще помогнете за финансирането на основните разработчици, и така те ще имат възможност да инвестират повече време в проекта.

..: Край:..

www.firebirdsql.org

Прегледали документа: